Eldobható hélium palack Budapesten átvehető a Siesta gyerekcipő boltban.

0

Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Amennyiben Ön megrendelőként/vásárlóként/ kívánja az UKY Hungary Kft. www.lufiwebaruhaz.hu webáruházának szolgáltatásait (Webáruház szolgáltatás) igénybe venni, kérjük szíveskedjen figyelmesen elolvasni az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).

A Webáruház általános szerződési feltételei a szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

2. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

 • részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
 • és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

3. Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar

4. Az ÁSZF hatálya

4.1. Tárgyi és időbeli hatály:

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató honlapján (www.lufiwebaruhaz.hu) keresztül a Megrendelők részére nyújtott minden "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", az ehhez kapcsolódó jogokra, kötelezettségekre, továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére, a webáruház honlapján történő megjelenésétől (2018. március 4.), annak visszavonásáig.

4.2. Személyi hatály:

 • a honlap/és webáruház internetes látogatói
 • a webáruház regisztrált és nem regisztrált vásárlói
 • a hírlevél szolgáltatásra jelentkezők

5. Az irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően -a nem Magyarország területére irányuló szállítás esetében is - a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, így különösen:

• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,

• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);

• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

6. Fogalomtár

Átvevő: a megrendelő által rendelés feladása során megjelölt természetes személy, aki kizárólagosan jogosult a terméket átvenni.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

7. A szerződő felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

7.1. A Szolgáltató:

Cégnév: UKY Hungary Kft.

Cím: 1065 Bp. Podmaniczky utca 17.

Telefon: 06/1-311-9666.

Áruház neve: Siesta gyerekcipő bolt és webáruház

Adószám: 14696473-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-915605

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-103532/2016

Telefonszám: 06/1-311-9666

Email: info@lufiwebaruhaz.hu

Weboldal: www.lufiwebaruhaz.hu

Kapcsolattartó neve: Kotreba Viktor

a továbbiakban, mint Szolgáltató

7.2. A Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül regisztrációval vagy anélkül e felületen keresztül árut rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

7.3. A Szállító:

Kiszállítási igénnyel rendelt áru esetében a kiszállítást a szolgáltató végzi. A házhozszállítás feltételei és díja a megrendelés teljesítése pont alatt érhető el.

8. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli.

Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, a Megrendelőt a változásról belépéskor értesíti, így a Megrendelőnek a következő rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

A Megrendelő által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Megrendelő időben a regisztráláskor megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatja.

A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan a jelen általános szerződési feltételekben, valamint telefonos ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat.

9. Általános tájékoztatás

 1. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
 2. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 3. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
 4. A termékekhez és felhasznált alapanyagokhoz tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
 5. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e, így megrendelő köteles meggyőződni a termékekhez felhasznált alapanyagokról, arról kifejezett tájékoztatást kérni, annak érdekében, hogy a megrendelő személyében rejlő esetleges egészségügyi kockázatokat, így különösen az allergiás reakciókat kizárja. A megrendelő személyében rejlő egészségügyi kockázatokért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.
 6. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
 7. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. Szolgáltató a megrendelt termék újraszállítása kizárólag az ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el.

10. A szerződés létrejötte

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást.

 1. A megrendelések leadása regisztráció nélkül és regisztrációt követően a webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.lufiwebaruhaz.hu weboldalon. A weboldalon más formátumban leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el.
 2. A Felhasználó döntése alapján, a regisztráció érdekében kötelezendően megadandó adatok: felhasználói név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, név, cím, irányítószám, város, utca, házszám.
 3. Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kötelezendően megadandó adatok: szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék; a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.
 4. A Felhasználó a kiválasztott termék, termékek darabszámát, méretét.
 5. A Felhasználó a kiválasztott terméket, termékeket kosárba helyezi a „Kosárba tesz" gombra kattintva. Bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár" ikonra kattintva. A kosárban áttekintést kap rendeléséről, itt módosíthatja az egyes tételek számát, törölheti is azokat.
 6. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és azt is kosárba helyezi.
 7. Amennyiben törölni szeretné a kosár tartalmát, úgy azt megteheti az „x" ikonra kattintással.
 8. Mennyiség véglegesítéséhez a Rendelés áttekintése oldalon lévő mennyiség felirat alatt található „frissítés" ikonra kattint a felhasználó.
 9. Amennyiben nem szeretne, további terméket vásárolni úgy ellenőrzi a kosár tartalmát, és ha mindent rendben talált, akkor válassza kiaz átvételi módot.
 10. Amennyiben akció keretében kupon beváltására van lehetőség, abban az esetben a „Kupon beváltás" mezőbe írhatja be a kupon azonosítóját, mely után az „OK" gombra kell kattintani.
 11. A szállítási cím irányító számának megadásával és az „OK" gombra kattintással a megrendelt termék ára alatt megjelenik a szállítási díj. A „Fizetendő összesen" felirat mellett szereplő összeg tartalmazza a megrendelt termék árát és a szállítás díját is.
 12. A Felhasználó kitölti a Szállítási cím adatokat. Ha a Szállítási cím megegyezik a Számlázási címmel, akkor a „Az adatok megegyeznek a szállítási adatokkal" gombra kattintva bemásolhatjuk a számlázási címet. Ha különbözik a Szállítási cím a Számlázási címtől, akkor kérjük mindkét részt kitölteni.
 13. A megrendelt termékek esetében amennyiben a Felhasználó „Postai kézbesítés" átvételi módozatot választ, úgy egységesen 1 490 Ft szállítási díj kerül felszámításra (15 000 Ft rendelési érték felett ingyenes). „Személyes átvétel" módozat esetén az átvétel ingyenes.
 14. A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel és a vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés.
 15. Megrendelő a „Megjegyzés, speciális kérés" mező alatt a megrendeléshez kapcsolódó speciális kérést fogalmazhat meg, így megjelölheti, hogy a terméket ki jogosult a szállítási címen átvenni.
 16. Bármilyen adatbeviteli javítást még megtehet a Felhasználó a „Rendelés megerősítése" gomb megnyomása előtt. Ha viszont mindent rendben talált, akkor a rendelést a „Rendelés megerősítése" gombra kattintva véglegesítheti, mely előtt a jelen általános szerződési feltételeket, az adatvédelmi tájékoztatót, illetve a fizetési kötelezettségre vonatkozó felhívást az ikonra kattintással meg kell ismernie, azt el kell fogadnia.
 17. A Felhasználó e-mailben a megrendelést követően visszaigazolást kap, mely visszaigazolásban megküldésre kerül a szerződés létrejötte napján hatályos általános szerződési feltétel és az adatvédelmi nyilatkozat is. (Ha a felhasználó rossz e-mail címet adott meg vagy fiókjához tartozó tárhely telitettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, úgy ezekben az esetekben a Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás az említett okok miatt nem érkezik meg időben a Felhasználóhoz.)
 18. A visszaigazoló e-mail végleges elfogadó nyilatkozatnak is minősül, és így a távollévők között kötött szerződés létrejöttét eredményezi.
 19. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail valamilyen oknál fogva 48 órán belül nem kerül kiküldésre, úgy a megrendelő mentesül a vásárlás kötelezettsége alól.
 20. Telefonos ügyfélszolgálatunk 8 órától 18 óráig érhető el munkanapokon. Rendelését leadhatja az év 365 napjában, a nap 24 órájában a honlapunkon keresztül. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben ez munkaidő után történik akkor az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
 21. A szerződés az automatikus visszaigazolás elküldésével jön létre. A szerződéskötés napja a visszaigazolás elküldésének a napja.
 22. A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

11. A megrendelés teljesítése

 1. A szolgáltató a teljesítést házhozszállítással vagy személyes átvétel útján végzi.
 2. A szolgáltató részteljesítést nem vállal és nem fogad el.

Házhozszállítás

Házhozszállítás esetében a megrendelt terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített címre szállítja ki a Magyar Posta futárszolgálata. A kiszállítás díja egységesen 1 490 Ft, mely 15 000 Ft felett ingyenes.

12. A megrendelt termék átvétele, az átvétel megtagadása, sikertelen kézbesítés

12.1. A megrendelt termék átvétele

A megrendelő köteles gondoskodni a termék átvételéről, kiszállítás esetén a kiszállítási címen köteles gondoskodni a termék átvételéről. A megrendelt termék az átvevőnek kerül átadásra. Átvevő megjelölése nélkül a termék a szállítási címen található, vagy a termékért jelentkező bármely cselekvőképes természetes személynek adható át a visszaigazolási szám felmutatása után. A megrendelt termék csak akkor hagyható a helyszínen, amennyiben ellenértéke kifizetésre került.

Megrendelő a rendelése feladásakor megjelölheti azt a személyt, aki részére a megrendelt terméket át kell adni.

12.2. Az átvétel megtagadása, sikertelen kézbesítés

Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

Sikertelen kézbesítés esetén a szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

Sikertelen kézbesítés és a termék átvételének megtagadása esetén a szolgáltató kárát meg kell téríteni.

13. A megrendelés visszavonása, módosítása

A webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal, de legkésőbb 48 órán belül értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A megrendelés módosítására, visszavonására csak a károk és költségek megtérítése mellett van mód figyelemmel a termékek körére és azok romlandóságára.

A téves adatbevitel miatt szükségessé váló módosítás az info@lufiwebaruhaz.hu E-mail címre küldött e-mail útján lehetséges, azonban az nem érintheti a megrendelt termékek körét, mennyiségét. A szállítási cím a szállítás megkezdéséig módosítható.

14. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Siesta gyerekcipő bolt és webáruház , 1065 Bp. Podmaniczky utca 17.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

14.2. Elállási nyilatkozatminta

„Címzett: 1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Keltezés:"

14.3. Elállási nyilatkozatminta kitöltési útmutató

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

14.4. Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

15. Kellékszavatossági tájékoztató

1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a UKY Hungary Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

16. Termékszavatossági tájékoztató

1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

4. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

5. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

17. Adatvédelem, adatbiztonság

A szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata a https://lufiwebaruhaz.hu/lufiwebaruhaz-informaciok/adatvedelem címen érhető el, mely az ÁSZF részét képezi. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztató elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

18. Jogorvoslat

A vállalkozás biztosítja, hogy a vele telefon igénybevételével kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

A jogvita rendezése során a feleket együttműködési kötelezettség terheli.

18.1.Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra (info@lufiwebaruhaz.hu) küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez tud fordulni. AZ UKY Hungary Kft. magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a békéltető testület döntését. A békéltető testületek elérhetősége itt, illetve lejjebb tekinthető meg: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Az online vitarendezési platform is rendelkezésre áll, melyhez szükséges a szolgáltató e-mail címe is (info@lufiwebaruhaz.hu).

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

18.2.Békéltető testületek elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

**********************************************

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

**********************************************

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

**********************************************

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

***********************************************

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

***********************************************

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

************************************************

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

************************************************

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

************************************************

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

************************************************

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

************************************************

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

************************************************

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

*************************************************

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

*************************************************

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

*************************************************

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

*************************************************

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

*************************************************

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

*************************************************

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

*************************************************

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)

Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

*************************************************

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

19. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

20. Záró rendelkezések

20.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Szolgáltató és Megrendelő között írásos szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol, kinyomtatására a szolgáltatónál lehetőség nincs, a szerződés nyelve magyar.

20.2. A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja.

20.3. Felelősség

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

Lufiwebáruház
© 2012-2024 | Lufiwebáruház
Értem

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás